LỊCH TRÌNH XE CHẠY

HÀ NỘI → HẢI PHÒNG
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế Limousine 9 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
Vp Hải Phòng: 68 Lạch Tray – Q. Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng
04:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
Ghế Limousine 7 chỗ VIP; Giá: 250.000 VNĐ
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
Vp Hải Phòng: 68 Lạch Tray – Q. Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng
04:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế Limousine 9 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: 68 Lạch Tray – Q. Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
05:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
Ghế Limousine 7 chỗ VIP; Giá: 250.000 VNĐ
Vp Hải Phòng: 68 Lạch Tray – Q. Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
05:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế Limousine 9 chỗ; Giá: 250.000 VNĐ
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
08:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
Ghế Limousine 7 chỗ VIP; Giá: 300.000 VNĐ
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
08:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế Limousine 9 chỗ; Giá: 250.000 VNĐ
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
04:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
Ghế Limousine 7 chỗ VIP; Giá: 300.000 VNĐ
Vp Hạ Long: 101 Nguyễn Văn Cừ – Tp. Hạ Long
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
04:00 -> 21:00
(60ph/chuyến)
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy
Điểm đón trả: Metro Hạ Long: P. Hà Tu – Tp. Hạ Long
Vp Nam Trung Yên: Lô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên – Q. Cầu Giấy
Vp Láng Hạ: 26 Láng Hạ – Q. Đống Đa
Điểm đón trả: Ngõ 181 Xuân Thủy: Đ. Xuân Thủy – P. Dịch Vọng Hậu – Q. Cầu Giấy